SK EN
18.8.2019 18:04:30

SK    Sídlo firmy Medium Trade s.r.o.: 

             Ku Surdoku 25, 080 01 PREŠOV, Slovenská republika

             Tel.: +421 51 772 37 58, Fax: +421 51 772 37 95

             e-mail: mediumtrade@stonline.sk, mediumtrade@mediumtrade.sk

             Web:www.mediumtrade.sk

                Obchodné oddelenie:

             Tel.: +421 51 773 35 33

             e-mail:mediumtrade2@stonline.sk, mediumtrade3@stonline.sk

                Doprava:

             Tel.: +421 917 596 258

                Ekonomické oddelenie:

             Tel.: +421 51 773 35 33

             e-mail:mediumtrade1@stonline.sk

                Ostatné údaje firmy Medium Trade s.r.o.:

             IČO: 36474428

             DIČ. 2020013787

             IČ-DPH: SK2020013787

             IČ-DPH: CZ681470470

             Firma registrovaná:

             Obchodný register Okresného súdu Prešov, vložka č.: 12956/P

             Bankové spojenie: CITI BANK

             IBAN: SK39 8130 0000 0020 0515 0007 ( pre platby v EUR )

             IBAN: SK66 8130 0000 0020 0515 0103 ( pre platby v USD )