SK EN
17.7.2019 20:31:25

Všetká obchodná činnosť našej spoločnosti, dodávky, služby a riešenia pre partnerov sú podriadené podmienkám a postupom, ktoré nevyhnutne zodpovedajú Certifikátu systému riadenia akosti ISO 9001. Tento naša spoločnosť získala pre dodávateľskú činnosť v oblasti surovín, polotovarov a hotových výrobkov hutníckej a strojárskej výroby, pod registračným číslom 158/Q-044 v auguste roku 2004.